Σημαντικές Δράσεις Προώθησης Εξαγωγών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες ειδικού σκοπού (mini sites), ειδικά αφιερωμένες σε σημαίνουσες δράσεις προώθησης εξαγωγών ή/και προβολής προϊόντων.

Greece @ SIAL 2018 - PARIS
Greece @ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2019
Greece @ Anuga 2019 COLOGNE
Greece@Anuga 2017 COLOGNE

LOGIN