Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Προβολής

Τα προγράμματα προβολής προϊόντων περιλαμβάνουν δράσεις επικοινωνίας και προώθησης – προβολής επιλεγμένων προϊόντων


με στόχο:

  • τη δημιουργία θετικής εικόνας για τα επιλεγμένα προϊόντα και την καθιέρωσή τους στις αγορές - στόχους ως προϊόντα ποιότητας
  • την ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών για το ποιοτικό δυναμικό της ελληνικής παραγωγής και των προϊόντων
  • τη αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων
  • την αύξηση της προτίμησης των ελληνικών προϊόντων
  • την διείσδυση και περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς

Για την υποστήριξη των δράσεων εκδίδεται υποστηρικτικό ενημερωτικό υλικό και συγκεκριμένα ο οινικός χάρτης της Ελλάδας, καθώς και η μπροσούρα Wines of Greece στην γλώσσα της κάθε χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στην κατηγορία των τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά που ξεπερνά τα  €380εκ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN