Κατεψυγμένα Θαλασσινά

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στην κατηγορία των τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά που ξεπερνά τα  €380εκ.

Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων 2012-2015

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN