Προώθηση Ελληνικών Οίνων στο Εξωτερικό

Περίοδος υλοποίησης: 01/07/15 - 30/07/15

Το 2015 υλοποιήθηκε μόνο ένα πρόγραμμα διαφημιστικών καταχωρήσεων στις αγορές – στόχους και συγκεκριμένα:

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Προώθησης Κρασιού σε τρίτες χώρες που υλοποιεί η Enterprise Greece είναι generic και συμπληρωματικό του προγράμματος Κρασιού που υλοποιεί την ίδια περίοδο η ΕΔΟΑΟ.

Ο σκοπός των διαφημιστικών καταχωρήσεων είναι:

  • να υποστηρίξει διαφημιστικά τις δραστηριότητες προβολής των προγραμμάτων κρασιού που υλοποιούν οι μεμονωμένες εταιρείες στις αγορές – στόχους (road shows, γευστικές δοκιμές, επισκέψεις δημοσιογράφων και αγοραστών).
  • να διατηρήσει και να αναπτύξει την αναγνωρισιμότητα και την εικόνα ποιότητας των ελληνικών κρασιών στις αγορές - στόχους,
  • και γενικά, να αυξήσει τον αριθμό των παραγόντων του εμπορίου αλλά και των καταναλωτών που επιλέγουν το ελληνικό κρασί

Γι’ αυτό το λόγο, η διαφήμιση επικεντρώθηκε σε περιοδικά που απευθύνονται σε κοινό, με που μπορεί

  • να επηρεάσει και να προσελκύσει τον απλό καταναλωτή και τον decision maker, και
  • να ενημερώσει τον opinion maker,
  • και, γενικά, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εισαγωγών και της κατανάλωσης του ελληνικού κρασιού σε αυτές τις αγορές.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σχετικά Video

LOGIN