Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων για το 2014

Περίοδος υλοποίησης: 20/03/14 - 30/07/14

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

∆ΡΑΣΗ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

∆ΡΑΣΗ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

SIAL CHINA 2014 (SHANGHAI, 13-15 MAIOY 2014)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

VINEXPO ASIA PACIFIC 2014 (27-29/5/2014)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

TOPWINE CHINA 2014 (BEIJING, 4-6/6/2014)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

LOGIN