Νωπά Θαλασσινά

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς. 

Σχέδιο προώθησης ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι) 2012-2015

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN