Νωπά Θαλασσινά

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς. 

Σχέδιο Προώθησης Ιχθυοκαλλιέργειας 2012 - 2015

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN