Ελληνικές Εξαγωγές

Οι εξαγωγές παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη άνοδο κατά την τελευταία δεκαετία στους κλάδους των Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών, Βιομηχανικών Προϊόντων, Δομικών Υλικών, Καταναλωτικών Προϊόντων και Ναυτιλιακού Εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN