Στρατηγικοί Κλάδοι

Οι εξαγωγές παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη άνοδο κατά την τελευταία δεκαετία στους κλάδους των Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών, Βιομηχανικών Προϊόντων, Δομικών Υλικών, Καταναλωτικών Προϊόντων και Ναυτιλιακού Εξοπλισμού.

Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συγκαταλέγεται στους βασικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης καθώς αποτελεί πρωταρχική παραγωγική δραστηριότητα και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα βιομηχανικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών έναντι των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Πολύ αξιόλογες εταιρείες στους κλάδους των δομικών υλικών, των μηχανημάτων αλλά και της παραγωγής προϊόντων τεχνολογίας στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες πλέον φτάνουν να κάνουν ακόμη και το 80% του συνολικού τζίρου τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο κλάδος των Καταναλωτικών Προϊόντων σχετίζεται με εκατομμύρια ανθρώπους - άμεσα και έμμεσα - καθημερινά. Είναι ένα κλάδος με αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα, αφού ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης συνεχίζει να αναπτύσσεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην Ελλάδα ο κλάδος των κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί παράδειγμα επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Οι εταιρείες μέλη των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO) έχουν πετύχει να κερδίζουν περίπου το 50% των εσόδων τους από εξαγωγικές δραστηριότητες, ενώ σύμφωνα με όλες τις μελέτες οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγής και εισόδου νέων εταιρειών στον τομέα είναι μεγάλες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα άρτια ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και υψηλού επιπέδου επαγγελματίες που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και επιχειρηματικό πνεύμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN