food1
food1
food1
food1
food1
food1
food1

Κατεψυγμένα Αλιεύματα

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής, εμπορίας, παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, εξαγωγής και διακίνησης αυτών στην αγορά.

Το σύνολο του κλάδου απαρτίζεται από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τα 2/3 του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και πολλές μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευμάτων στην Ελλάδα εντάσσεται στον τομέα της δευτερογενούς μεταποίησης και εμπορίας, ενώ η συνολική αξία της διακινούμενης ποσότητας κατεψυγμένων αλιευμάτων, είτε μέσα από το κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είτε από τα ευρύτερα κανάλια της αγοράς (μικρή – εξειδικευμένη λιανική, Ηο.Re.Ca., βιομηχανική παραγωγή) εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ύψος των € 380 εκ. περίπου.

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το φυσικό κατεψυγμένο αλίευμα, το οποίο διακρίνεται σε 4 βασικές κατηγορίες: Ψάρια ολόκληρα, Ψάρια Φέτες – Φιλέτα, Μαλάκια & Μαλακόστρακα.

Στο ίδιο κλάδο εντάσσονται, επίσης, και τα παραγόμενα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, τα οποία έχουν ως βάση το αλίευμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την κατηγορία των Παναρισμένων Αλιευμάτων, την κατηγορία των Συνταγών (έτοιμες ή ημιέτοιμες προτάσεις με βάση το αλίευμα), καθώς και άλλα προϊόντα όπως Surimi και καπνιστά αλιεύματα σε κατεψυγμένη μορφή.

Τα τελευταία χρόνια, το κατεψυγμένο αλίευμα τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής στην ελληνική αγορά με τη διείσδυση του να ξεπερνά το 50%, παρ’ όλο που οι προκαταλήψεις αναφορικά με την ποιότητά του δεν έχουν ξεπεραστεί.

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα διακινούνται πέραν της εγχώριας αγοράς και στη διεθνή αγορά αφού ένα μέρος προορίζεται για εξαγωγές με την μορφή των συσκευασμένων τελικών προϊόντων και ένα άλλο μέρος κατευθύνεται στο εξωτερικό με την μορφή των α’ υλών που καταλήγουν είτε σε δευτερογενή παραγωγή (επεξεργασία/συσκευασία) είτε σε αγορές μαζικής εστίασης.

Σχετικές Ιστοσελίδες Ειδικού Σκοπού

LOGIN