food1
food1
food1
food1
food1
food1
food1

Αλιεύματα

Η υδατοκαλλιέργεια και κυρίως η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί στην Ελλάδα έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα ζωικής παραγωγής λόγω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Το 63% της εγχώριας παραγωγής προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 37% από τη συλλεκτική αλιεία. Η δραστηριότητα αυτή έχει αναδειχθεί σε μια από τις πλέον ανταγωνιστικές για την Ελλάδα, η οποία διατηρεί μια από τις ηγετικές θέσεις στην παραγωγή μεσογειακών ειδών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικότερα, στις ελληνικές θάλασσες εκτρέφονται μεσογειακά είδη αλιευμάτων, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι και σε ένα μικρότερο ποσοστό «νέα είδη» όπως μυτάκι, κρανιός, συναγρίδα κ.α..

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 300 μονάδες με παραγωγή που ξεπερνάει τους 100.000 τόνους.

Ο κλάδος δημιουργεί 12.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης εργασίας κυρίως σε παράκτιες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Τα τελευταία χρόνια, τα αλιεύματα παρέμειναν στην κορυφή των εξαγωγικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα της χώρας συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και στην εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα το 2019 τα ψάρια κατατάχθηκαν στην 3η θέση ως προς την αξία εξαγωγών μετά τα φρούτα/λαχανικά και τα γαλακτοκομικά και στην 9η θέση ως προς τον όγκο των συνολικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας

Σχετικές Ιστοσελίδες Ειδικού Σκοπού

LOGIN