viomixanika 1
viomixanika 2
viomixanika 3
viomixanika 4

Βιομηχανικά Προϊόντα

Ο κλάδος της βιομηχανικής μεταποίησης, καθώς και ο κλάδος των μετάλλων και των συσκευασιών, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την παγκοσμιοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των αγορών - στόχων. Και είναι λογικό, αφού τα βιομηχανικά προϊόντα προορίζονται για βιομηχανική και επιχειρηματική χρήση.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η ανάγκη περιορισμού του κόστους, οι αυξημένες προσδοκίες απόδοσης, αποτελούν προκλήσεις για τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες όμως παραμένουν ανταγωνιστικές, διατηρούν την ποιότητα των προϊόντων τους και προσφέρουν αξία στους πελάτες τους. Αναδυόμενες αγορές παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελλνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις του κλάδου.

 

Τα βιομηχανικά προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν σε:

  • Κεφαλαιουχικά αγαθά
  • Πρώτες ύλες
  • Εξαρτήματα
  • Κύριο εξοπλισμό
  • Αξεσουάρ
  • Αναλώσιμα
  • Υπηρεσίες

Ο τομέας των βιομηχανικών προϊόντων αποτελείται από διάφορες βιομηχανίες όπως η μηχανική, τα χημικά, η μεταλλουργία, ο εξοπλισμός πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, τα πλαστικά, η βιομηχανία χαρτιού και συσκευασιών κ.λπ.

Οι εταιρείες του τομέα λειτουργούν για να παράγουν προϊόντα για άλλες εταιρείες και για αυτό ο κύριος στόχος τους είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αλλά και των νομοθετών των χωρών στις οποίες θα εξαχθούν τα προϊόντα.

Η αλληλεσύνδεσή της βιομηχανικής μεταποίησης με τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας την καθιστούν δείκτη ανάπτυξης.

Σχετικές Ιστοσελίδες Ειδικού Σκοπού

LOGIN