Thriving Global 2024

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο των δράσεων της που στοχεύουν στην υποστήριξη της διεθνοποίησης και στην προβολή του κλάδου καινοτομίας - τεχνολογίας, διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley, το επιτυχημένο Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης: «Thriving Global».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ STARTUPS

aitisi button

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2024

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο των δράσεων της που στοχεύουν στην υποστήριξη της διεθνοποίησης και στην προβολή του κλάδου καινοτομίας - τεχνολογίας, διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley, το επιτυχημένο Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης: «Thriving Global».

thriving in the storm 2023 bannerΤο Πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνολογικές επιχειρήσεις και startups που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.

 

Οι κύριες φάσεις του προγράμματος είναι :

ΦΑΣΗ 1 : Thriving in the Storm – Boot Camp
Έναρξη: 1η Ιουλίου 2024

 • Συμμετέχοντες: έως 16 εταιρίες
 • Διάρκεια: 4 ημέρες (24 ώρες συνολικά)
 • Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
 • Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις προκλήσεις και ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες της Αμερικανικής αγοράς, να καταλάβουν ποιες αλλαγές προϊόντος/υπηρεσιών θα πρέπει να κάνουν για να κατακτήσουν νέες αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για επέκταση στις αγορές
  αυτές.

 Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Thriving in The Storm – Investor Pitch Ceremony : 8 και 9 Ιουλίου 2024

Ολοκληρώνοντας το Boot Camp οι 16 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, θα παρουσιάσουν μέσω Zoom σε 2 τμήματα (8 επιχειρήσεις στο καθένα), τα σχέδια ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τους, σε online πάνελ 3 εμπειρογνωμόνων-επενδυτών από τη Silicon Valley με το συντονισμό και την καθοδήγηση των στελεχών της USMAC.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η επιλογή 6 επιχειρήσεων που θα συγκεντρώσουν την καλύτερη βαθμολογία, ώστε να συμμετέχουν στην 2η φάση του προγράμματος.

ΦΑΣΗ 2 : Global Growth Acceleration - Εξωστρεφής Επιχειρηματική Επιτάχυνση

 • Συμμετέχοντες: 6 Εταιρίες (που έχουν ολοκληρώσει την 1η φάση)
 • Διάρκεια: 4 μήνες
 • Σκοπός: κάθε εταιρεία θα έρθει σε άμεση συνεργασία με έναν εμπειρογνώμονα από τη Silicon Valley, στον κλάδο που δραστηριοποιείται, για να λάβει online εξατομικευμένη καθοδήγηση 25 ωρών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει τουλάχιστον 10 B2B συναντήσεις και να λάβει μέρος σε Pitch Event με δυνητικούς επενδυτές και με φυσική παρουσία καθώς οι τελευταίες 2 εβδομάδες του προγράμματος πραγματοποιούνται στη Silicon Valley.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνολογικές ελληνικές επιχειρήσεις και startups που:
  • έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία
  • έχουν κάνει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές με έμφαση σε αυτή της Silicon Valley.
 • Η αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνει από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC - Alfredo Coppola, Co-CEO, US Market Access Center Co-founder, Marin Seed Ventures και Chris Burry, Co-CEO, US Market Access Center Industry Fellow, UC Berkeley.
 • Οι 16 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για την 1η φάση του Προγράμματος, θα καταβάλουν ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Αττικής, θα υπάρξει ειδική τιμή στα έξοδα διαμονής, με την υποστήριξη της Enterprise Greece.
 • Οι 6 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στην 2η φάση του Προγράμματος, θα καταβάλουν μέρος του συνολικού κόστους συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
 • Από κάθε επιχείρηση μπορούν να συμμετάσχουν έως 2 στελέχη.
 • Το πρόγραμμα απαιτεί οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

aitisi button

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - «Thriving in the Storm – Boot Camp»

Στόχοι Προγράμματος

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες που οδηγούν στη διεθνοποίηση της επιχείρησης τους και την απόκτηση εξωστρεφούς επιχειρηματικής κουλτούρας.

Μέχρι το τέλος του Προγράμματος, θα απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία των εταιριών τους με πελάτες, επενδυτές και ειδικούς του κλάδου:

 • Υπάρχει αγορά για το προϊόν μου εκτός της εγχώριας αγοράς;
 • Ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνω στο προϊόν/υπηρεσίες μου για να κατακτήσω αυτήν την αγορά;
 • Ποιό είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για επέκταση σε νέες αγορές;

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων / Επιλογή εταιρείας

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής απευθύνεται σε Ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Πιθανότητα επιτυχίας στην αγορά των ΗΠΑ
 • Value proposition & Business Model
 • Επιχειρηματική νοοτροπία ιδρυτών
 • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας

Θα επιλεγούν 16 υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Thriving in The Storm Boot Camp.

Επιλεξιμότητα αιτούντος

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:

 • Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα/τοπική αγορά.
 • Ουσιαστική και σταθερή πορεία εσόδων.
 • Οικονομική δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μηνών.
 • Επιθυμία να αναπτύξουν μία εξωστρεφή και διεθνοποιημένη επιχείρηση.
 • Δυνατότητα δέσμευσης 1-2 ανώτερων στελεχών / ιδρυτών σε όλες τις συνεδρίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Προχωρημένες δεξιότητες Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Thriving in The Storm Boot Camp / Investor Pitch Ceremony

Οι 16 υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα 24 ωρών διαδραστικών εργαστηρίων και διαλέξεων, που θα διεξάγονται από έμπειρους εκπαιδευτές της Silicon Valley. Το πρόγραμμα του boot camp περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Cross Cultural Communications, Growth Preparedness, Effective Communications, Investing & Partnerships, και Sales & Marketing Essentials. Το boot camp θα ολοκληρωθεί με κάθε επιχείρηση να λαμβάνει μια Εξατομικευμένη Αξιολόγηση για τα σχέδια ανάπτυξής της.

Ολοκληρώνοντας το Boot Camp οι 16 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, θα παρουσιάσουν μέσω Zoom σε 2 τμήματα (8 επιχειρήσεις στο καθένα), τα σχέδια ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τους, σε online πάνελ 3 εμπειρογνωμόνων–επενδυτών από τη Silicon Valley με το συντονισμό και την καθοδήγηση των στελεχών της USMAC.

2η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - «Global Growth Acceleration»

Κατόπιν αξιολόγησης από τους επενδυτές, οι 6 επιχειρήσεις που θα διακριθούν, θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη Φάση 2, ένα πρόγραμμα εξωστρεφούς επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας 4 μηνών, το οποίο περιλαμβάνει εξατομικευμένη καθοδήγηση για κάθε επιχείρηση. Κάθε εταιρεία συνδυάζεται με έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα από τη Silicon Valley, στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

 

ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Alfredo Coppola photo

Alfredo Coppola
Co-CEO, US Market Access Center
Co-founder, Marin Seed Ventures
https://www.linkedin.com/in/acoppola

Alfredo Coppola is Co-CEO at US Market Access Center, the longest-standing startup incubator in Silicon Valley for foreign companies seeking to successfully enter global markets through Silicon Valley, through its flagship program: “Thing Big, Start Smart, Scale Fast”. Alfredo is also a founding board member of Marin-Sonoma Impact Ventures, an angel investor organization based in the San Francisco Bay Area that invests in both American and global startups.

Alfredo is a seasoned chief executive with a proven track record in helping foreign governments to bolster their tech ecosystems by increasing the strength of their startup communities along with their respective stakeholders. Since 2011, Alfredo has had direct influence in helping more than 1,600 startups to enter global markets from Silicon Valley – 52% of which have been successful in winning customer contract and PoCs, and more than 20% has raised more than $2 billion USD in capital from investors.

Alfredo is also the co-founder of Prospera Women, a program dedicated to empowering and fostering the growth of women-led companies around the world.

Alfredo joined USMAC in 2004 as a volunteer mentor, following his previous successful exit of his startup company, Animatics Interactive, a computer gaming company that was acquired by gaming giant Corel Corporation in 1996.

Alfredo is a certified Kauffman FastTrac instructor and teaches the “Tech Venture” and “GrowthVenture” curricula to foreign entrepreneurs and economic development groups worldwide

Chris Burry photo

Chris Burry
Co-CEO, US Market Access Center Industry Fellow, UC Berkeley
https://www.linkedin.com/in/chrisburry/

Chris is a member of US MAC’s management team. Prior to that he was a founding member of Avanade, a joint venture between Microsoft and Andersen Consulting. Founded in 2000, Avanade has grown to 9,500 global employees and annual revenues of over $850 million, with offices in 22 countries and projects in 30.

Prior to Avanade, Chris was a senior executive at Andersen Consulting and a senior technology consultant at EDS. In these roles, he oversaw numerous large-scale projects for clients in the energy, financial services, healthcare and government sectors. He has experience working in the United Kingdom, France, Germany and Australia.

Chris was also a columnist on operating systems and infrastructure for ComputerWorld magazine and an adviser to the research division of IDC (publisher of a number of technology magazines) on cloud computing and the future of technology. He was also a regular speaker at industry conferences for Microsoft and IDC. Chris has an undergraduate degree from Swarthmore College in Political Science (with honors). He lives in Emerald Hills, California.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Α.Τρυποσκούφη, Τ 2103355778 a.triposkoufi@eg.gov.gr & στον κο Δ. Καρύδη, Τ 2103355754, d.karydis@eg.gov.gr

LOGIN