Πληροφορίες για την Αμερικανική Αγορά

Οι ΗΠΑ είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης όπως πιστοποιεί και η απότομη αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – ΗΠΑ από το 2011 μέχρι και σήμερα παρουσιάζει θετικό πρόσημο για τη χώρα μας, με εξαίρεση το 2020, που λόγω της πανδημίας σημείωσε μείωση εξαγωγών σε σχέση με το 2019 κατά 12,9%, και των εισαγωγών κατά 20.3%.
Η αγορά των ΗΠΑ είναι στη λίστα με τις 10 κορυφαίες αγορές-εξαγωγικούς προορισμούς της χώρας μας. Σύμφωνα δε με το διάγραμμα του ΙΤC κατατάσσεται 3η . Η ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ συμβάλει θετικά στην αύξηση του διμερούς εμπορίου.

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Επιχειρείν σε ΗΠΑ 2020» του Γραφείου Ο.Ε.Υ Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία αγορά, καθώς κάθε Πολιτεία έχει διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και αγοραστικές συνήθειες, και σε ορισμένο βαθμό διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και κανάλια διανομής, ενώ υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με καθορισμένα από τις σχετικές υπηρεσίες, ασφάλειας, υγείας κλπ., πρότυπα.

Στοιχεία Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας - ΗΠΑ

Εισαγωγές- Εξαγωγές (Σε εκατομμύρια ευρώ) 

  2020 2019 2018
Εισαγωγές από ΗΠΑ  975 1.223 690
Εξαγωγές σε ΗΠΑ 1.137 1.305 1.371 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ITC Trade Map - Trade Statistics for International Business Development

graph1

 ITC Trade Map - Trade Greece - USA in years 2011 - 2020

picture2

2. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

i) Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφεία Ο.Ε.Υ της Ελλάδας στις ΗΠΑ (πηγή agora.mfa.gr)

ii) Πρεσβεία ΗΠΑ στην Ελλάδα

LOGIN